Pomoc żywnościowa 2014-2020
Zmiana wytycznych- zmiana kryterium dochodowego
Wpisany przez Admin   
Wtorek, 11 Wrzesień 2018 06:33
Wiadomości

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018


W Wytycznych wprowadza się następującą zmianę:
1. W punkcie 11. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej na końcu akapitu dodaje się przypis dolny następującej treści:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.


Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

 
Podprogram 2018 - informacje ogólne
Wpisany przez Admin   
Wtorek, 11 Wrzesień 2018 06:13
Wiadomości

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM  2018
 
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
 sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
 

 
PODPROGRAM 2017 -Efekty
Wpisany przez Admin   
Piątek, 13 Lipiec 2018 10:08
Wiadomości

 

PODGPROGRAM 2017 -Efekty

 1. (OPL) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Browarna 85 82-300 Elbląg realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017-czerwiec 2018.

2. Osoby  potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

a) warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała,koncentrat pomidorowy,buraczki wiórki,powidła śliwkowe);

b) skrobiowe ( makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

c) mleczne ( mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

d) mięsne ( szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe -, filet z makreli w oleju),

e) tłuszcze (olej rzepakowy),

f) dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 879 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

               1. 47,03780 ton żywności;

               2. 7960 paczek żywnościowych

               3. 0 posiłków

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  3 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 63 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

              1. Ekonomiczne 1 spotkanie dla 25 uczestników

              2. Żywieniowe 0 spotkań  dla 0 uczestników

              3. Kulinarne 0 spotkań dla 0 uczestników

              4. Niemarnowanie żywności 2 spotkań dla 38 uczestników

 

 
warsztaty dietetyczne w GOPS
Wpisany przez Administrator   
Środa, 28 Luty 2018 00:00
Wiadomości

W dniu 27.02.2018r. w naszym Ośrodku odbyły się warsztaty dietetyczne dla mieszkańców Gminy Elbląg zorganizowane przez Elbląski Bank Żywności.

Podczas warsztatów mieszkańcy zapoznali się z zasadami prawidłowego odżywiania oraz jak zaplanować jadłospis w oparciu o produkty otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 
warsztaty dietetyczne w GOPS
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 03 Październik 2017 12:00
Wiadomości

 

W dniu 02.10.2017r. w naszym Ośrodku odbyły się warsztaty dietetyczne dla mieszkańców Gminy Elbląg zorganizowane przez Elbląski Bank Żywności.

Podczas warsztatów mieszkańcy zapoznali się z zasadami prawidłowego odżywiania oraz jak zaplanować jadłospis w oparciu o produkty otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3